WITAM NA MOJEJ STRONIE

Nazywam się Magdalena Biel.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego wykonuję od 2002 roku. Od tego czasu aktywnie działam na krakowskim i małopolskim rynku nieruchomości. Aktualnie jestem współwłaścicielem firmy Langpol Sp. z o.o., w ramach której prowadzę działalność w zakresie wyceny nieruchomości.

Posiadam uprawnienia państwowe nr 3621 w zakresie szacowania nieruchomości.   (http://mib.gov.pl/2-rejestr_rzeczoznawcow_majatkowych.htm)

Posiadam wieloletnie doświadczenie jako biegły sądowy.

Jestem członkiem Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, który od kilkunastu lat prowadzi program badawczy, obejmujący monitorowanie informacji o cenach nieruchomości na terenie Małopolski.

Aktualnie jestem członkiem Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (MSRM) z siedzibą w Krakowie.

Posiadam tytuły mediatora przyznany przez Polską Izbę Mediatorów (akredytowane szkolenie w ramach certyfikowanego programu szkoleń z zakresu mediacji, przeprowadzone w Polsce przez Polską Izbę Mediatorów według standardów Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji). Jestem mediatorem wpisanym przez Stowarzyszenie Mediatorów Polskich na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.